Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lesné_hospodárstvo13464 SGWaAP
0.211lesníctvo13192 SGWaAP
0.386poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.400drevospracujúci_priemysel2981 SGWaAP
0.430vodné_hospodárstvo10358 SGWaAP
0.440pôdohospodárstvo28640 SGWaAP
0.467lesnícky8089 SGWaAP
0.473drevársky_priemysel1467 SGWaAP
0.473poľnohospodárska_prvovýroba2438 SGWaAP
0.505lesnícka17601 SGWaAP
0.523rybné_hospodárstvo3745 SGWaAP
0.527lesný_hospodár2005 SGWaAP
0.530poľnohospodárska118219 SGWaAP
0.535hospodárstvo243369 SGWaAP
0.546odpadové_hospodárstvo22625 SGWaAP
0.553trvalo_udržateľné3640 SGWaAP
0.556akvakultúra2439 SGWaAP
0.558lesný_ekosystém3096 SGWaAP
0.564poľnohospodársky65860 SGWaAP
0.568pôdny_fond2563 SGWaAP