Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lesná_cestička2699 SGWaAP
0.275asfaltka16659 SGWaAP
0.325zvážnica6505 SGWaAP
0.348mierne_stúpanie3808 SGWaAP
0.360kľukatá_cestička900 SGWaAP
0.361cestička45350 SGWaAP
0.364chodníček23821 SGWaAP
0.375serpentína9099 SGWaAP
0.407čistinka7602 SGWaAP
0.414turistický_chodníček1398 SGWaAP
0.426lesík14300 SGWaAP
0.430lúka145766 SGWaAP
0.436strmina2776 SGWaAP
0.448mierne_klesanie895 SGWaAP
0.470úvoz1027 SGWaAP
0.470strmé_stúpanie1844 SGWaAP
0.473zvlnený_terén1228 SGWaAP
0.474prudké_stúpanie2798 SGWaAP
0.477turistický_chodník23045 SGWaAP
0.481čistina4294 SGWaAP
0.484kamenistá7891 SGWaAP