Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000leninský860 SGWaAP
0.368leninská1846 SGWaAP
0.399marxisticko1612 SGWaAP
0.475leninizmus3040 SGWaAP
0.489marxistický3814 SGWaAP
0.511leninské412 SGWaAP
0.526socialistický34296 SGWaAP
0.526marxizmus13099 SGWaAP
0.535proletársky_internacionalizmus765 SGWaAP
0.539komunistický36634 SGWaAP
0.546marxistická6571 SGWaAP
0.549proletársky1032 SGWaAP
0.564boľševický4033 SGWaAP
0.569buržoázny4038 SGWaAP
0.580kolektivistický424 SGWaAP
0.583diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.599dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.608zväzácky518 SGWaAP
0.612dogmatický2709 SGWaAP
0.612marxistické1330 SGWaAP
0.621ľudovodemokratický746 SGWaAP