Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000leninské412 SGWaAP
0.338marxisticko1612 SGWaAP
0.426leninská1846 SGWaAP
0.426marxistické1330 SGWaAP
0.493proletársky_internacionalizmus765 SGWaAP
0.508leninizmus3040 SGWaAP
0.511leninský860 SGWaAP
0.531dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.561marxistická6571 SGWaAP
0.574marxizmus13099 SGWaAP
0.576ideologické6710 SGWaAP
0.580dialektické768 SGWaAP
0.590dogmatické1377 SGWaAP
0.594boľševické1337 SGWaAP
0.595buržoázne1014 SGWaAP
0.602sociálnodemokratické703 SGWaAP
0.608materialistické1353 SGWaAP
0.612komunistické8142 SGWaAP
0.613svetonázorové679 SGWaAP
0.614diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.615socialistické12213 SGWaAP
0.628komunistické_hnutie1669 SGWaAP
0.632proletárske518 SGWaAP