Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000leninská1846 SGWaAP
0.205marxisticko1612 SGWaAP
0.333leninizmus3040 SGWaAP
0.368leninský860 SGWaAP
0.403marxistická6571 SGWaAP
0.426leninské412 SGWaAP
0.470marxizmus13099 SGWaAP
0.520boľševická3900 SGWaAP
0.525proletársky_internacionalizmus765 SGWaAP
0.533komunistická80095 SGWaAP
0.537marxistické1330 SGWaAP
0.582marxistický3814 SGWaAP
0.595komunistické_hnutie1669 SGWaAP
0.596dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.600ideologická17229 SGWaAP
0.603diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.610antikomunistická987 SGWaAP
0.617buržoázna6997 SGWaAP
0.618proletárska2351 SGWaAP
0.622Leninova2880 SGWaAP
0.623kontrarevolučná800 SGWaAP
0.624národno2973 SGWaAP
0.633revizionistická753 SGWaAP
0.636marxista5377 SGWaAP
0.640materialistická3135 SGWaAP
0.640KSČ23660 SGWaAP
0.643internacionalista776 SGWaAP
0.643antikomunizmus1458 SGWaAP
0.645čechoslovakistická493 SGWaAP
0.645ideológia68602 SGWaAP
0.646ľavičiarska483 SGWaAP
0.648revizionizmus1308 SGWaAP
0.649dogmatická2399 SGWaAP
0.649demokratizmus1136 SGWaAP
0.651totalitná8415 SGWaAP
0.651socialistická61784 SGWaAP
0.651internacionalizmus2044 SGWaAP
0.653ľudovodemokratická625 SGWaAP
0.655samoderžavie611 SGWaAP
0.656boľševizmus3476 SGWaAP
0.661ateistická3763 SGWaAP
0.662komunista120716 SGWaAP
0.663robotnícke_hnutie3336 SGWaAP