Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000leninská1846 SGWaAP
0.205marxisticko1612 SGWaAP
0.333leninizmus3040 SGWaAP
0.368leninský860 SGWaAP
0.403marxistická6571 SGWaAP
0.426leninské412 SGWaAP
0.470marxizmus13099 SGWaAP
0.520boľševická3900 SGWaAP
0.525proletársky_internacionalizmus765 SGWaAP
0.533komunistická80095 SGWaAP
0.537marxistické1330 SGWaAP
0.582marxistický3814 SGWaAP
0.595komunistické_hnutie1669 SGWaAP
0.596dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.600ideologická17229 SGWaAP
0.603diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.610antikomunistická987 SGWaAP
0.617buržoázna6997 SGWaAP
0.618proletárska2351 SGWaAP
0.622Leninova2880 SGWaAP
0.623kontrarevolučná800 SGWaAP
0.624národno2973 SGWaAP
0.633revizionistická753 SGWaAP
0.636marxista5377 SGWaAP