Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000leninizmus3040 SGWaAP
0.298marxisticko1612 SGWaAP
0.304marxizmus13099 SGWaAP
0.333leninská1846 SGWaAP
0.435marxistická6571 SGWaAP
0.475leninský860 SGWaAP
0.499dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.508leninské412 SGWaAP
0.521proletársky_internacionalizmus765 SGWaAP
0.536komunizmus85978 SGWaAP
0.537marxistické1330 SGWaAP
0.552marxistický3814 SGWaAP
0.554ateizmus16464 SGWaAP
0.557marxista5377 SGWaAP
0.562antikomunizmus1458 SGWaAP
0.573komunistická80095 SGWaAP
0.573komunista120716 SGWaAP
0.578diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.588socializmus107795 SGWaAP
0.606oportunizmus2274 SGWaAP
0.612čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.615boľševizmus3476 SGWaAP