Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lektorka23518 SGWaAP
0.326skúsená_lektorka727 SGWaAP
0.369školiteľka2257 SGWaAP
0.372inštruktorka6424 SGWaAP
0.408lektor76508 SGWaAP
0.438pedagogička11781 SGWaAP
0.477fyzioterapeutka3269 SGWaAP
0.508cvičiteľka2838 SGWaAP
0.520konzultantka4692 SGWaAP
0.521absolventka15475 SGWaAP
0.525vyučujúci3533 SGWaAP
0.531učiteľka143438 SGWaAP
0.533trénerka29761 SGWaAP
0.535choreografka3898 SGWaAP
0.547profesorka32776 SGWaAP
0.563metodička2485 SGWaAP
0.570animátorka4867 SGWaAP
0.575tútorka443 SGWaAP
0.586psychoterapeutka2052 SGWaAP
0.587prekladateľka9607 SGWaAP
0.588koordinátorka18026 SGWaAP