Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lektor76508 SGWaAP
0.408lektorka23518 SGWaAP
0.460školiteľ19381 SGWaAP
0.468prednášateľ6205 SGWaAP
0.481inštruktor49939 SGWaAP
0.504Lektor1033 SGWaAP
0.504lektorský2315 SGWaAP
0.518mentor13983 SGWaAP
0.519workshop123130 SGWaAP
0.519konzultant33790 SGWaAP
0.522frekventant7650 SGWaAP
0.527pedagóg189236 SGWaAP
0.534skúsená_lektorka727 SGWaAP
0.542seminár238499 SGWaAP
0.549tútor5649 SGWaAP
0.552lektorovať1243 SGWaAP
0.559lektorské796 SGWaAP
0.581praktikant3535 SGWaAP
0.587vyučujúci31518 SGWaAP
0.589učiteľ689468 SGWaAP