Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000legitimita14045 SGWaAP
0.308legitímnosť2535 SGWaAP
0.450demokratickosť1178 SGWaAP
0.471suverenita30180 SGWaAP
0.539autorita113256 SGWaAP
0.541demokratický64512 SGWaAP
0.547demokracia263683 SGWaAP
0.557zastupiteľská_demokracia2318 SGWaAP
0.568zákonodarná7669 SGWaAP
0.572kredibilita3517 SGWaAP
0.574nezávislosť103611 SGWaAP
0.579demokratická111670 SGWaAP
0.593nestrannosť8322 SGWaAP
0.599objektivita16143 SGWaAP
0.600ústavnosť9185 SGWaAP
0.603zvrchovanosť13673 SGWaAP
0.605politická608959 SGWaAP
0.607subjektivita5117 SGWaAP
0.612autonómia34021 SGWaAP
0.619mocenská17357 SGWaAP
0.623apolitickosť890 SGWaAP
0.623demokraticky_zvolená1068 SGWaAP