Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000legitímnosť2535 SGWaAP
0.308legitimita14045 SGWaAP
0.458demokratickosť1178 SGWaAP
0.559zákonnosť18730 SGWaAP
0.560vierohodnosť6171 SGWaAP
0.568legálnosť3053 SGWaAP
0.570suverenita30180 SGWaAP
0.576nestrannosť8322 SGWaAP
0.576nezávislosť103611 SGWaAP
0.576ústavnosť9185 SGWaAP
0.587legitímna12637 SGWaAP
0.595spochybnenie6124 SGWaAP
0.597apolitickosť890 SGWaAP
0.604dôveryhodnosť32380 SGWaAP
0.620opodstatnenosť13595 SGWaAP
0.621oprávnenosť15934 SGWaAP
0.624autonómnosť2316 SGWaAP
0.625hodnovernosť5639 SGWaAP
0.626kompetentnosť4400 SGWaAP
0.629odôvodnenosť1298 SGWaAP
0.629zvrchovanosť13673 SGWaAP