Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000legislatívne20351 SGWaAP
0.453legislatívny50108 SGWaAP
0.467legislatívna61404 SGWaAP
0.510legislatíva169259 SGWaAP
0.529inštitucionálne5817 SGWaAP
0.557právne51681 SGWaAP
0.563legislatívne10258 SGWaAP
0.566navrhované29497 SGWaAP
0.574fiškálne3283 SGWaAP
0.583paragrafové_znenie1854 SGWaAP
0.586opatrenie623004 SGWaAP
0.597rozpočtové10373 SGWaAP
0.598novelizácia25633 SGWaAP
0.600implementačné491 SGWaAP
0.611regulačné7670 SGWaAP
0.613reštriktívne_opatrenie2227 SGWaAP
0.617dočasné_vyrovnávacie523 SGWaAP
0.623protikorupčné_opatrenie1910 SGWaAP
0.633podnikateľské_prostredie36586 SGWaAP
0.633vykonávacie2756 SGWaAP
0.633reštriktívne981 SGWaAP
0.634novelizovať10100 SGWaAP
0.637procedurálne843 SGWaAP
0.638pripomienkové_konanie13089 SGWaAP