Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000legát2604 SGWaAP
0.272pápežský_legát1621 SGWaAP
0.462miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.498opát10832 SGWaAP
0.527prefekt7832 SGWaAP
0.528pápežský_nuncius793 SGWaAP
0.531vikár7305 SGWaAP
0.537nuncius3108 SGWaAP
0.538arcibiskup91698 SGWaAP
0.552cisár81604 SGWaAP
0.552Viching960 SGWaAP
0.553prímas2456 SGWaAP
0.553biskup286883 SGWaAP
0.558vyslanec22433 SGWaAP
0.561patriarcha18671 SGWaAP
0.561byzantský_cisár2582 SGWaAP
0.569pápežská_kúria744 SGWaAP
0.574prelát4112 SGWaAP