Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000laz14929 SGWaAP
0.321Laz3468 SGWaAP
0.393kopanica9200 SGWaAP
0.478salaš22113 SGWaAP
0.493hriňovský_laz424 SGWaAP
0.511myjavská_kopanica1311 SGWaAP
0.549poľana5598 SGWaAP
0.552Bukovina2151 SGWaAP
0.558grúň4394 SGWaAP
0.558lúka145766 SGWaAP
0.561bukovina2170 SGWaAP
0.565vŕšok20721 SGWaAP
0.566laznícka536 SGWaAP
0.568Kráľová_hoľa4592 SGWaAP
0.568Kľak3251 SGWaAP
0.569dedina421889 SGWaAP
0.571Poľana23831 SGWaAP
0.573hoľa15508 SGWaAP
0.574Inovec4392 SGWaAP
0.575dolina162915 SGWaAP
0.583ráztoka1189 SGWaAP