Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lapiť4081 SGWaAP
0.321polapiť1219 SGWaAP
0.332ulapiť706 SGWaAP
0.375chytiť315296 SGWaAP
0.515chmatnúť1639 SGWaAP
0.524zdrapiť5318 SGWaAP
0.531zahrdúsiť1438 SGWaAP
0.535zlapať999 SGWaAP
0.545schytiť14859 SGWaAP
0.550zdrapnúť1836 SGWaAP
0.560zahlušiť1722 SGWaAP
0.561klepec1537 SGWaAP
0.564dolapiť5325 SGWaAP
0.568sputnať820 SGWaAP
0.571dochytiť640 SGWaAP
0.576zmárniť1982 SGWaAP
0.576dohoniť4631 SGWaAP
0.577ubziknúť1087 SGWaAP
0.579zadrapiť892 SGWaAP
0.580popadnúť1172 SGWaAP
0.583zaškrtiť3446 SGWaAP
0.585vykrútiť9154 SGWaAP
0.587vyrvať2313 SGWaAP
0.589uhryznúť5701 SGWaAP
0.592schmatnúť22306 SGWaAP