Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lampiónový_sprievod2258 SGWaAP
0.429juniáles1227 SGWaAP
0.430fašiangový_sprievod2478 SGWaAP
0.430fašiangový_karneval1229 SGWaAP
0.450majáles6178 SGWaAP
0.482Majáles883 SGWaAP
0.486fašiangová_veselica598 SGWaAP
0.495alegorický_sprievod912 SGWaAP
0.499vianočná_besiedka1971 SGWaAP
0.505krojovaný_sprievod1095 SGWaAP
0.506hodová_slávnosť1995 SGWaAP
0.507katarínska_zábava630 SGWaAP
0.509Mikulášsky4779 SGWaAP
0.522ľudová_veselica2482 SGWaAP
0.524maškarný_ples3419 SGWaAP
0.525fašiangový4430 SGWaAP
0.525Katarínsky740 SGWaAP
0.526karnevalový_sprievod545 SGWaAP
0.537fakľový806 SGWaAP
0.544fašiangový_ples710 SGWaAP
0.544karneval29598 SGWaAP