Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lakomstvo3062 SGWaAP
0.285lakomosť2032 SGWaAP
0.332hrabivosť918 SGWaAP
0.344chamtivosť12734 SGWaAP
0.351sebectvo10545 SGWaAP
0.410ziskuchtivosť1185 SGWaAP
0.411chlipnosť801 SGWaAP
0.412mamonárstvo416 SGWaAP
0.427nečestnosť1799 SGWaAP
0.429márnivosť3421 SGWaAP
0.431smilstvo6092 SGWaAP
0.434závisť36213 SGWaAP
0.435zištnosť649 SGWaAP
0.442nenásytnosť2723 SGWaAP
0.445sebeckosť3270 SGWaAP
0.453žiadostivosť11285 SGWaAP
0.454nemravnosť3259 SGWaAP
0.456karierizmus930 SGWaAP
0.458skúposť533 SGWaAP
0.461chtivosť1022 SGWaAP
0.471pôžitkárstvo1309 SGWaAP
0.477bezbožnosť2685 SGWaAP
0.477neresť12313 SGWaAP
0.477namyslenosť3052 SGWaAP
0.478pomstychtivosť1822 SGWaAP