Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lakomec3252 SGWaAP
0.425skupáň796 SGWaAP
0.456mizantrop1183 SGWaAP
0.486lakomý3536 SGWaAP
0.503zhýralec996 SGWaAP
0.503chamtivec1584 SGWaAP
0.538figliar1591 SGWaAP
0.539grobian1883 SGWaAP
0.544ničomník3233 SGWaAP
0.548márnotratník444 SGWaAP
0.550bedár4960 SGWaAP
0.555Lakomec536 SGWaAP
0.557držgroš1172 SGWaAP
0.557podliak4530 SGWaAP
0.561komediant4549 SGWaAP
0.565pokrytec8736 SGWaAP
0.569mamonár451 SGWaAP
0.573meštiak1475 SGWaAP
0.575chvastúň811 SGWaAP
0.593sveták1380 SGWaAP
0.594vydriduch825 SGWaAP
0.600žgrloš450 SGWaAP
0.605egoista5699 SGWaAP
0.608žobrák22698 SGWaAP