Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lakomý3536 SGWaAP
0.363chamtivý4371 SGWaAP
0.429držgroš1172 SGWaAP
0.442namyslený6988 SGWaAP
0.446skupáň796 SGWaAP
0.480vypočítavý2447 SGWaAP
0.486lakomec3252 SGWaAP
0.486žgrloš450 SGWaAP
0.490nevďačný3189 SGWaAP
0.495márnomyseľný915 SGWaAP
0.502nadutý1976 SGWaAP
0.504prešibaný2750 SGWaAP
0.508dobrosrdečný5043 SGWaAP
0.514márnotratný1218 SGWaAP
0.519závistlivý3280 SGWaAP
0.526mamonár451 SGWaAP
0.526márnivý1061 SGWaAP
0.527bezcitný6046 SGWaAP
0.535ľahkomyseľný1838 SGWaAP
0.540hlúpy56323 SGWaAP
0.542prefíkaný8108 SGWaAP
0.549samoľúby3416 SGWaAP
0.551žiarlivý6150 SGWaAP
0.553domýšľavý998 SGWaAP
0.554prchký2204 SGWaAP