Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lajdáckosť640 SGWaAP
0.385lajdáctvo992 SGWaAP
0.443neodbornosť1938 SGWaAP
0.471nezodpovednosť8830 SGWaAP
0.502ľahkovážnosť1821 SGWaAP
0.509nedôslednosť4420 SGWaAP
0.511benevolentnosť610 SGWaAP
0.523nevšímavosť4283 SGWaAP
0.524trestuhodná1095 SGWaAP
0.524nekompetentnosť4391 SGWaAP
0.533laxnosť832 SGWaAP
0.549nedbalosť5627 SGWaAP
0.550nedisciplinovanosť5251 SGWaAP
0.557nešikovnosť2332 SGWaAP
0.568arogantnosť1322 SGWaAP
0.573tuposť3460 SGWaAP
0.580nerozvážnosť2801 SGWaAP
0.581nekvalifikovanosť454 SGWaAP
0.582bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.583nevychovanosť773 SGWaAP
0.588benevolencia1777 SGWaAP
0.588neskúsenosť5507 SGWaAP