Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000laborecká1980 SGWaAP
0.178Laborecký1233 SGWaAP
0.366Ondavský730 SGWaAP
0.388dargovský_hrdina1546 SGWaAP
0.405ďumbierska1233 SGWaAP
0.431Čergovský637 SGWaAP
0.440Dargovský_hrdina1905 SGWaAP
0.452Ďumbiersky939 SGWaAP
0.453ondavská601 SGWaAP
0.456Sabinovský2305 SGWaAP
0.461Sídlisko6588 SGWaAP
0.468vihorlatská1539 SGWaAP
0.472Humenský2704 SGWaAP
0.474Trebišovský1123 SGWaAP
0.489Važecký1434 SGWaAP
0.492Pieninský655 SGWaAP
0.496Obranca_mier2873 SGWaAP
0.499Okružný5203 SGWaAP
0.499Mlynský5015 SGWaAP
0.500Levočský2994 SGWaAP