Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000labanec676 SGWaAP
0.383kurucký1138 SGWaAP
0.413cisárske_vojsko3793 SGWaAP
0.417kurucké744 SGWaAP
0.422povstalecké_vojsko844 SGWaAP
0.426kuruc7046 SGWaAP
0.481husita4744 SGWaAP
0.486bratrík1544 SGWaAP
0.500uhorské_vojsko1310 SGWaAP
0.517kurucká865 SGWaAP
0.523Tatár13200 SGWaAP
0.526Turek65818 SGWaAP
0.527janičiar1822 SGWaAP
0.530husár5217 SGWaAP
0.540turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.541pandúr1618 SGWaAP