Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lživé1460 SGWaAP
0.363nepravdivé8211 SGWaAP
0.373nepodložené2629 SGWaAP
0.380demagogické895 SGWaAP
0.422lživý1558 SGWaAP
0.429lživá2324 SGWaAP
0.458podlé1826 SGWaAP
0.463nepodložené_tvrdenie989 SGWaAP
0.468tendenčné1555 SGWaAP
0.488klamstvo77662 SGWaAP
0.490nepodložené_obvinenie639 SGWaAP
0.502farizejské752 SGWaAP
0.505nepravdivé_tvrdenie1832 SGWaAP
0.511nepravda11721 SGWaAP
0.516nedôveryhodné1231 SGWaAP
0.524prekrúcanie2853 SGWaAP
0.524cynické2161 SGWaAP
0.531polopravda9761 SGWaAP
0.531klamlivé3336 SGWaAP
0.533lož60682 SGWaAP
0.541lživo620 SGWaAP
0.542hanebné3436 SGWaAP
0.543nepodložená4186 SGWaAP
0.546nepodložený3810 SGWaAP