Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lúpežný1426 SGWaAP
0.425lúpežná777 SGWaAP
0.487lúpežník5608 SGWaAP
0.491lúpežná_výprava510 SGWaAP
0.530lúpežný_rytier1073 SGWaAP
0.573dobyvačný588 SGWaAP
0.576pustošivý482 SGWaAP
0.582výbojný992 SGWaAP
0.586zlodejský2236 SGWaAP
0.586krvilačný5159 SGWaAP
0.588lúpežný_prepad715 SGWaAP
0.590kočovný_kmeň1023 SGWaAP
0.590odbojný1438 SGWaAP
0.594hrdlorez2231 SGWaAP
0.597barbarský5561 SGWaAP
0.604kriminálny_živel1634 SGWaAP
0.605koristnícky793 SGWaAP
0.614žoldnier12043 SGWaAP
0.618lúpiť3663 SGWaAP
0.620dobyvačná1137 SGWaAP