Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lúpežník5608 SGWaAP
0.324lupič16507 SGWaAP
0.423zbojník23566 SGWaAP
0.487lúpežný1426 SGWaAP
0.489zlodej127788 SGWaAP
0.492bandita12520 SGWaAP
0.492vydierač4121 SGWaAP
0.502lúpiť3663 SGWaAP
0.535násilník15755 SGWaAP
0.556darebák12308 SGWaAP
0.558vlamač3218 SGWaAP
0.563ulúpiť1495 SGWaAP
0.563lúpežná777 SGWaAP
0.568pandúr1618 SGWaAP
0.569ničomník3233 SGWaAP
0.573zlapať999 SGWaAP
0.573dolapiť5325 SGWaAP
0.581hrdlorez2231 SGWaAP
0.581lúpežný_prepad715 SGWaAP
0.582vykrádač2692 SGWaAP
0.582kriminálnik12682 SGWaAP
0.584pirát32173 SGWaAP
0.585naničhodník2593 SGWaAP
0.589lúpež30382 SGWaAP