Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000lôžkové_oddelenie3135 SGWaAP
0.308interné_oddelenie5050 SGWaAP
0.332chirurgické_oddelenie3508 SGWaAP
0.337doliečovacie_oddelenie575 SGWaAP
0.348geriatrické_oddelenie808 SGWaAP
0.391lôžkové2449 SGWaAP
0.405psychiatrické_oddelenie3439 SGWaAP
0.412ortopedické_oddelenie890 SGWaAP
0.434ambulantná17278 SGWaAP
0.454zdravotnícke_zariadenie62531 SGWaAP
0.456operačná_sála9654 SGWaAP
0.458urgentný_príjem5085 SGWaAP
0.467úrazová_chirurgia2461 SGWaAP
0.468ambulancia94804 SGWaAP
0.471dialyzačné_stredisko944 SGWaAP
0.474oddelenie_anestéziológia1520 SGWaAP
0.474traumatologické_oddelenie764 SGWaAP
0.475novorodenecké_oddelenie3533 SGWaAP
0.476pôrodnícke_oddelenie2251 SGWaAP
0.484kardiocentrum1422 SGWaAP