Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000líbyjský_vodca2475 SGWaAP
0.319líbyjský_povstalec609 SGWaAP
0.382Baššár603 SGWaAP
0.388líbyjský6072 SGWaAP
0.394Asad11730 SGWaAP
0.397iracký_diktátor830 SGWaAP
0.397Husajn5611 SGWaAP
0.405Abdalláh1976 SGWaAP
0.408Saddám_Husajn9546 SGWaAP