Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000léno1906 SGWaAP
0.501panstvo46190 SGWaAP
0.520lénny723 SGWaAP
0.527dŕžava3109 SGWaAP
0.537domínium1089 SGWaAP
0.543knieža54086 SGWaAP
0.549poddané1252 SGWaAP
0.555kniežatstvo9977 SGWaAP
0.573panovník51690 SGWaAP
0.574poddaný11979 SGWaAP
0.575feudál3083 SGWaAP
0.580vazal5116 SGWaAP
0.581donácia2849 SGWaAP
0.588poddaný12743 SGWaAP
0.590privilégium27492 SGWaAP
0.604kniežací3903 SGWaAP
0.608Habsburský1841 SGWaAP
0.610šľachtic27207 SGWaAP
0.613panovnícke412 SGWaAP
0.622uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.624miestodržiteľ4755 SGWaAP