Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000légia13550 SGWaAP
0.431armáda317169 SGWaAP
0.477Légia863 SGWaAP
0.499československá_légia1579 SGWaAP
0.513vojsko112561 SGWaAP
0.522povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.542žoldnierska664 SGWaAP
0.543armádny_zbor2629 SGWaAP
0.549pluk21773 SGWaAP
0.555rímska_légia1631 SGWaAP
0.556cudzinecká_légia1264 SGWaAP
0.562pechota8675 SGWaAP
0.563kavaléria1462 SGWaAP
0.573batalión1905 SGWaAP
0.580garda18513 SGWaAP
0.584spojenecká7143 SGWaAP
0.586eskadra1919 SGWaAP
0.588odboj22579 SGWaAP
0.593žoldnier12043 SGWaAP
0.596partizánsky_oddiel2558 SGWaAP
0.597východný_front5080 SGWaAP
0.598okupačná5266 SGWaAP