Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000láskyplný6392 SGWaAP
0.368láskavý34492 SGWaAP
0.439milujúci22848 SGWaAP
0.464láskyplná4621 SGWaAP
0.471láskyplné3415 SGWaAP
0.497nežný19919 SGWaAP
0.504vrúcny6462 SGWaAP
0.504súcitný3882 SGWaAP
0.511radostný22261 SGWaAP
0.541vľúdny3855 SGWaAP
0.543chápavý6803 SGWaAP
0.543láska1388692 SGWaAP
0.544nesebecký1065 SGWaAP
0.547milujúce3469 SGWaAP
0.559úprimný54787 SGWaAP
0.570milujúca13184 SGWaAP
0.579citový21679 SGWaAP
0.593empatický6747 SGWaAP
0.595láskavá16613 SGWaAP
0.599úctivý4439 SGWaAP
0.609vrelý3612 SGWaAP
0.609nežnosť12658 SGWaAP
0.611šťastný266863 SGWaAP