Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000láger4298 SGWaAP
0.219koncentrák6007 SGWaAP
0.311gulag8004 SGWaAP
0.341koncentračný_tábor32362 SGWaAP
0.347zajatecký_tábor3127 SGWaAP
0.365trestanecký609 SGWaAP
0.406internačný_tábor1042 SGWaAP
0.450vyhladzovací_tábor3205 SGWaAP
0.489Osvienčim17526 SGWaAP
0.492nacistický_koncentračný1672 SGWaAP
0.501dobytčí_vagón685 SGWaAP
0.517uránová_baňa1710 SGWaAP
0.539plynová_komora5315 SGWaAP
0.539internácia1287 SGWaAP