Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kysucká_vrchovina740 SGWaAP
0.143Kysucký_vrchovina614 SGWaAP
0.278kysucká_Beskydy637 SGWaAP
0.319lúčanská906 SGWaAP
0.386Lúčanský900 SGWaAP
0.386vrchovina7363 SGWaAP
0.392pohronský_Inovec899 SGWaAP
0.397Malý_Fatra1832 SGWaAP
0.398Biely_Karpaty4700 SGWaAP
0.402hornatina1237 SGWaAP
0.415starohorský_vrch493 SGWaAP
0.418Fatra50692 SGWaAP