Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kyjevská_Rus780 SGWaAP
0.155Kyjevský_Rus712 SGWaAP
0.318byzantská_ríša2625 SGWaAP
0.331Byzancia5289 SGWaAP
0.395franská_ríša1389 SGWaAP
0.410Franský_ríša989 SGWaAP
0.426veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP
0.436perzská_ríša1108 SGWaAP
0.440Byzantský_ríša503 SGWaAP
0.442Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP
0.453nitrianske_kniežatstvo1125 SGWaAP
0.467Nitriansky_kniežatstvo889 SGWaAP
0.468franská1070 SGWaAP
0.479uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.482byzantské2108 SGWaAP
0.484cárstvo607 SGWaAP
0.486cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.487Osmanský_ríša5243 SGWaAP