Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kvestor1559 SGWaAP
0.451rektor68527 SGWaAP
0.455prodekan7779 SGWaAP
0.469prorektor9921 SGWaAP
0.475dekan57746 SGWaAP
0.499akademický_senát9291 SGWaAP
0.565rektorát4526 SGWaAP
0.576Akademický_senát2971 SGWaAP
0.598tajomník66290 SGWaAP
0.606rektorka2576 SGWaAP
0.609docent28247 SGWaAP
0.627dekan_Fakulta2919 SGWaAP
0.634prefekt7832 SGWaAP
0.634dekanka3409 SGWaAP
0.637doktorand25493 SGWaAP
0.640prodekanka2517 SGWaAP
0.646fakulta199887 SGWaAP
0.650Právnický_fakulta8325 SGWaAP
0.651novovymenovaný2660 SGWaAP