Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kvantitatívna8950 SGWaAP
0.442kvalitatívna23158 SGWaAP
0.445kvantitatívny9588 SGWaAP
0.475kvantitatívne5605 SGWaAP
0.524morfologická5427 SGWaAP
0.530kvantitatívne4874 SGWaAP
0.536štruktúrna5132 SGWaAP
0.540deskriptívna1434 SGWaAP
0.549analýza455613 SGWaAP
0.567komparatívna3074 SGWaAP
0.570štatistická23894 SGWaAP
0.578exaktná2892 SGWaAP
0.587matematické_modelovanie814 SGWaAP
0.588kvalitatívne7036 SGWaAP
0.590funkcionálna864 SGWaAP
0.603analytická23522 SGWaAP
0.605parciálna4017 SGWaAP
0.606empirická6297 SGWaAP
0.611biochemická7180 SGWaAP
0.612determinácia2354 SGWaAP
0.612metodológia14211 SGWaAP
0.620korelačná1289 SGWaAP
0.622fundamentálna6094 SGWaAP