Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kurucký1138 SGWaAP
0.328kurucké744 SGWaAP
0.383labanec676 SGWaAP
0.386kurucká865 SGWaAP
0.391cisárske_vojsko3793 SGWaAP
0.426bratrík1544 SGWaAP
0.430husitský1649 SGWaAP
0.432povstalecké_vojsko844 SGWaAP
0.471uhorské_vojsko1310 SGWaAP
0.484stavovské_povstanie2431 SGWaAP