Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kurdský_povstalec733 SGWaAP
0.324kurdský4863 SGWaAP
0.340PKK3452 SGWaAP
0.353islamský_radikál1503 SGWaAP
0.355militantné_hnutie1832 SGWaAP
0.356kurdská_milícia464 SGWaAP
0.362hnutie_Taliban3214 SGWaAP
0.364sýrsky_povstalec923 SGWaAP
0.368islamský_extrémista1384 SGWaAP
0.394kurdský_pracujúci1125 SGWaAP
0.402kurdská4625 SGWaAP
0.416fundamentalistické_hnutie660 SGWaAP
0.420separatista11481 SGWaAP
0.420Kurd11927 SGWaAP
0.421povstalec36219 SGWaAP