Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kuratórium1050 SGWaAP
0.612komitét1995 SGWaAP
0.623Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.636Predsedníctvo_SNR850 SGWaAP
0.640poradný_orgán11401 SGWaAP
0.648výbor390776 SGWaAP
0.652Zbor_povereník1437 SGWaAP
0.653Poradný961 SGWaAP
0.654Dozorný_rada3498 SGWaAP
0.659povereníctvo4595 SGWaAP
0.662Karpatskonemecký400 SGWaAP
0.662byro1335 SGWaAP
0.663poradný10690 SGWaAP
0.668revízna_komisia6173 SGWaAP
0.668subkomisia3282 SGWaAP
0.669povereník3853 SGWaAP
0.670kolégium24783 SGWaAP
0.676MNV8461 SGWaAP
0.676dozorná_rada46275 SGWaAP
0.679krajinské1342 SGWaAP
0.690Povereníctvo2067 SGWaAP
0.690koordinačný_výbor2117 SGWaAP
0.691Valný_zhromaždenie2539 SGWaAP
0.694predseda1053539 SGWaAP
0.697generálne_zhromaždenie1857 SGWaAP
0.698Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.699tajomník66290 SGWaAP
0.700prezídium22710 SGWaAP
0.702združenie312125 SGWaAP
0.703základina2475 SGWaAP
0.703predstavenstvo119991 SGWaAP
0.704grémium7279 SGWaAP
0.705redakčná_rada13840 SGWaAP
0.708presbyterstvo1786 SGWaAP
0.709predsedníctvo85983 SGWaAP
0.709karpatskonemecký404 SGWaAP
0.711komisia854487 SGWaAP
0.712Predsedníctvo_ÚV2106 SGWaAP