Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kuratórium1050 SGWaAP
0.612komitét1995 SGWaAP
0.623Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.636Predsedníctvo_SNR850 SGWaAP
0.640poradný_orgán11401 SGWaAP
0.648výbor390776 SGWaAP
0.652Zbor_povereník1437 SGWaAP
0.653Poradný961 SGWaAP
0.654Dozorný_rada3498 SGWaAP
0.659povereníctvo4595 SGWaAP
0.662Karpatskonemecký400 SGWaAP
0.662byro1335 SGWaAP
0.663poradný10690 SGWaAP
0.668revízna_komisia6173 SGWaAP
0.668subkomisia3282 SGWaAP
0.669povereník3853 SGWaAP
0.670kolégium24783 SGWaAP