Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kultúrne184351 SGWaAP
0.431osvetové2961 SGWaAP
0.444kultúrno21076 SGWaAP
0.488kultúrna209145 SGWaAP
0.519folklórne8254 SGWaAP
0.529vzdelávacie21238 SGWaAP
0.541spoločenské90795 SGWaAP
0.544kultúrny280728 SGWaAP
0.545Kultúrny10836 SGWaAP
0.551informačné47741 SGWaAP
0.580divadelné24060 SGWaAP
0.591podujatie929479 SGWaAP
0.592hudobné67704 SGWaAP
0.592kultúrne20296 SGWaAP
0.595multikultúrne3317 SGWaAP
0.598osvetové_stredisko12420 SGWaAP
0.602mestské88853 SGWaAP
0.607Hradný_slávnosť593 SGWaAP