Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kultúra898401 SGWaAP
0.472kultúrna209145 SGWaAP
0.538Kultúra10299 SGWaAP
0.650umenie516213 SGWaAP
0.662kultúrny280728 SGWaAP
0.669kultúrne_dedičstvo46430 SGWaAP
0.672kultúrne20296 SGWaAP
0.672folklór56181 SGWaAP
0.677etnografia3670 SGWaAP
0.680etnológia5052 SGWaAP
0.683kultúrnosť5539 SGWaAP
0.683vojvodinský_Slovák4804 SGWaAP
0.688kultúrne184351 SGWaAP
0.689multikultúrna5430 SGWaAP
0.692veda441503 SGWaAP
0.703Kultúrny10836 SGWaAP
0.704gastronómia31082 SGWaAP
0.708národnostná_menšina47681 SGWaAP
0.709písomníctvo3340 SGWaAP
0.710tradícia434186 SGWaAP
0.713diaspóra3148 SGWaAP
0.715viacjazyčnosť1544 SGWaAP
0.715vzdelanosť18406 SGWaAP