Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kubizmus2577 SGWaAP
0.225surrealizmus5446 SGWaAP
0.239impresionizmus2995 SGWaAP
0.276expresionizmus3275 SGWaAP
0.325futurizmus1414 SGWaAP
0.325dadaizmus1016 SGWaAP
0.361symbolizmus4007 SGWaAP
0.368konštruktivizmus1691 SGWaAP
0.371secesia4345 SGWaAP
0.411funkcionalizmus2099 SGWaAP
0.419maliarstvo12894 SGWaAP
0.425surrealista2123 SGWaAP
0.440impresionista2829 SGWaAP
0.442avantgarda8447 SGWaAP
0.443nadrealizmus1563 SGWaAP
0.452geometrická_abstrakcia530 SGWaAP
0.453neoklasicizmus559 SGWaAP
0.455sochárstvo8775 SGWaAP
0.456manierizmus887 SGWaAP
0.460poetizmus1678 SGWaAP
0.462romantizmus12850 SGWaAP
0.468expresionista666 SGWaAP
0.473klasicizmus6827 SGWaAP
0.475avantgardný4434 SGWaAP