Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kubínsky693 SGWaAP
0.482dolnokubínsky2686 SGWaAP
0.519oravský19985 SGWaAP
0.542námestovský2184 SGWaAP
0.568turzovský1115 SGWaAP
0.570hrádocký720 SGWaAP
0.582vrútocký1551 SGWaAP
0.582Kubínsky660 SGWaAP
0.583hriňovský679 SGWaAP
0.589mikulášsky11026 SGWaAP
0.592likavský1326 SGWaAP
0.593brezniansky3693 SGWaAP
0.603bardejovský7386 SGWaAP
0.609trstenský3393 SGWaAP
0.611tvrdošínsky774 SGWaAP
0.611martinský26472 SGWaAP
0.613petrovský4037 SGWaAP
0.613turčiansky10143 SGWaAP
0.617bystrický7927 SGWaAP
0.621ružomberský15655 SGWaAP
0.623kežmarský9617 SGWaAP
0.625liptovský27458 SGWaAP
0.625revúcky2870 SGWaAP
0.626detviansky4187 SGWaAP
0.627jasenovský1044 SGWaAP
0.628Námestovský590 SGWaAP
0.629kysucký10800 SGWaAP
0.633popradský21835 SGWaAP
0.634oravská_Poruba928 SGWaAP
0.637Dolný_Kubín66834 SGWaAP
0.639bánovský2782 SGWaAP
0.639levočský4402 SGWaAP
0.641tisovský1629 SGWaAP
0.644rajecký1656 SGWaAP
0.644teplický1822 SGWaAP
0.644terchovský2879 SGWaAP
0.645podtatranský3323 SGWaAP
0.645Goralský740 SGWaAP
0.649Sokolský863 SGWaAP
0.650Likavka8869 SGWaAP
0.650oravská_Polhora2660 SGWaAP
0.651sučiansky916 SGWaAP
0.651zvolenský27354 SGWaAP