Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000krvilačný5159 SGWaAP
0.313krvilačná2392 SGWaAP
0.374krvilačné856 SGWaAP
0.391pomstychtivý2261 SGWaAP
0.398krvilačná_beštia530 SGWaAP
0.455netvor17405 SGWaAP
0.469zlosyn2750 SGWaAP
0.476zákerný13213 SGWaAP
0.484neľútostný7544 SGWaAP
0.484ľstivý2051 SGWaAP
0.489prefíkaný8108 SGWaAP
0.492hrdlorez2231 SGWaAP
0.496ľudožrút2421 SGWaAP
0.497zúrivý12459 SGWaAP
0.501nenásytný4767 SGWaAP
0.509ukrutný3462 SGWaAP
0.515zlomyseľný5979 SGWaAP
0.516démonický2755 SGWaAP
0.516hrôzostrašný7492 SGWaAP