Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000krutovláda986 SGWaAP
0.262hrôzovláda742 SGWaAP
0.475diktatúra24909 SGWaAP
0.478tyranská846 SGWaAP
0.485tyrania8888 SGWaAP
0.500uzurpátor1094 SGWaAP
0.508nadvláda28296 SGWaAP
0.518zlovôľa932 SGWaAP
0.519teror23806 SGWaAP
0.534samovláda809 SGWaAP
0.539ukrutnosť3641 SGWaAP
0.540komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.542diktátorská1357 SGWaAP
0.552poroba2954 SGWaAP
0.555tyranský1469 SGWaAP
0.558despotizmus1477 SGWaAP
0.563diktátorský_režim2118 SGWaAP
0.566vzbura30849 SGWaAP
0.568diktátor26699 SGWaAP
0.573zločinná1877 SGWaAP
0.575zločinný3119 SGWaAP
0.581utláčateľ2057 SGWaAP
0.583samoderžavie611 SGWaAP
0.586represálie4171 SGWaAP
0.590bratovražedná848 SGWaAP