Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000krutosť20498 SGWaAP
0.263ukrutnosť3641 SGWaAP
0.285neľudskosť2374 SGWaAP
0.320bezcitnosť2602 SGWaAP
0.333brutalita12082 SGWaAP
0.363surovosť4347 SGWaAP
0.424nemilosrdnosť528 SGWaAP
0.453zloba21598 SGWaAP
0.458podlosť3793 SGWaAP
0.468brutálnosť564 SGWaAP
0.475pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.479beštialita630 SGWaAP
0.485krvilačnosť842 SGWaAP
0.497zvrátenosť6688 SGWaAP
0.501bezohľadnosť5300 SGWaAP
0.503zverstvo10322 SGWaAP
0.504sadizmus1972 SGWaAP
0.507zvrhlosť3503 SGWaAP
0.512nespravodlivosť29581 SGWaAP
0.516nenávisť113468 SGWaAP
0.526obludnosť1977 SGWaAP
0.531sadistická1244 SGWaAP
0.531bezprávie6795 SGWaAP
0.535zlovôľa932 SGWaAP