Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000kruhová_križovatka3424 SGWaAP
0.132okružná_križovatka4190 SGWaAP
0.276križovatka133816 SGWaAP
0.304mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.370nadjazd6964 SGWaAP
0.372štvorprúdová2759 SGWaAP
0.414podjazd5622 SGWaAP
0.446električková_trať11134 SGWaAP
0.462diaľnica_D121598 SGWaAP
0.469juhovýchodný_obchvat630 SGWaAP
0.473obchvat35098 SGWaAP
0.484dvojprúdová1270 SGWaAP
0.498estakáda4055 SGWaAP