Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000krovinatý_porast592 SGWaAP
0.327trávnatý_porast4079 SGWaAP
0.433krovinatá623 SGWaAP
0.465lesný_porast15969 SGWaAP
0.471krovina8651 SGWaAP
0.475hustý_porast3191 SGWaAP
0.476krík63850 SGWaAP
0.486listnatý_les3210 SGWaAP
0.494ihličnatý_les3460 SGWaAP
0.499podrast2698 SGWaAP
0.499listnatý4221 SGWaAP
0.517lesnatý1216 SGWaAP
0.525porast64340 SGWaAP
0.526zárast493 SGWaAP
0.544náletový559 SGWaAP
0.560husté_krovie890 SGWaAP
0.560bukový_les2421 SGWaAP
0.561mokrina706 SGWaAP
0.563jelšina900 SGWaAP