Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000krovinatá623 SGWaAP
0.325listnatý_les3210 SGWaAP
0.376ihličnatý_les3460 SGWaAP
0.402polopúšť1310 SGWaAP
0.404močaristá1455 SGWaAP
0.433krovinatý_porast592 SGWaAP
0.451vresovisko1716 SGWaAP
0.451savana5005 SGWaAP
0.453zárast493 SGWaAP
0.454stepná2246 SGWaAP
0.455lesnatá1427 SGWaAP
0.456lesnatý1216 SGWaAP
0.458alpínska1324 SGWaAP
0.463trávnatá6351 SGWaAP
0.474bukový_les2421 SGWaAP
0.475podrast2698 SGWaAP
0.478listnatý4221 SGWaAP
0.487náhorná681 SGWaAP
0.496mokrina706 SGWaAP
0.496nížina20060 SGWaAP
0.500subtropický1257 SGWaAP
0.500úboč3131 SGWaAP
0.502suchomilná811 SGWaAP
0.502ostrica1487 SGWaAP
0.503nížinná2284 SGWaAP
0.504lesostep1241 SGWaAP
0.510krovina8651 SGWaAP
0.510močiarna2084 SGWaAP
0.515vlhkomilná529 SGWaAP
0.516náhorná_planina756 SGWaAP
0.521jelšina900 SGWaAP
0.522lúka145766 SGWaAP
0.526skalnatá7494 SGWaAP
0.531nížinatá494 SGWaAP
0.533vápencové_podložie478 SGWaAP
0.534hustý_porast3191 SGWaAP
0.534roztrúsene688 SGWaAP
0.535piesčitá3133 SGWaAP