Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000krovinatá623 SGWaAP
0.325listnatý_les3210 SGWaAP
0.376ihličnatý_les3460 SGWaAP
0.402polopúšť1310 SGWaAP
0.404močaristá1455 SGWaAP
0.433krovinatý_porast592 SGWaAP
0.451vresovisko1716 SGWaAP
0.451savana5005 SGWaAP
0.453zárast493 SGWaAP
0.454stepná2246 SGWaAP
0.455lesnatá1427 SGWaAP
0.456lesnatý1216 SGWaAP
0.458alpínska1324 SGWaAP
0.463trávnatá6351 SGWaAP
0.474bukový_les2421 SGWaAP
0.475podrast2698 SGWaAP
0.478listnatý4221 SGWaAP